Meld adresseændring

Hvor, hvornår og til hvem skal du meddele din flytning?
Bo.dk giver dig et overblik her:


1)  Folkeregisteret

Folkeregistret skal have at vide, når du – og evt. din familie – flytter, og du har pligt til at melde det senest 5 dage efter flytningen. Hvis du ikke melder flytningen rettidig og/eller giver urigtige oplysninger, kan du risikere at få en bøde. Bødens størrelse varierer fra kommune til kommune.

Du skal melde flytningen digitalt – enten på tilflytningskommunens hjemmeside eller på borger.dk. I de fleste kommuner, kan du tidligst melde flytningen 4 uger inden din flytning.

Når du skal melde flytningen digitalt, skal du bruge:

 • Dit NemID
 • Din nye adresse
 • Dato for flytningen

Hvis du flytter mere end 15 km væk fra din hidtidige læge, bliver du bedt om at foretage nyt lægevalg, inden for kilometergrænsen. I København, Frederiksberg Tårnby og Dragør er grænsen 5 km. Du kan frit vælge en læge, der har åbent for tilgang af nye patienter.  

Hvis du ikke vælger ikke at skifte til en anden læge og efterfølgende alligevel ønsker at skifte til en anden læge, skal du betale for efterfølgende lægeskifte. Det samme gælder, hvis du fortryder dit lægevalg.

VIGTIGT! Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket. 

2) PostNord

Du kan melde din flytning til PostNord via Eposthuset. Hvis du allerede har meldt din flytning til folkeregisteret, er det dog IKKE længere nødvendigt også at melde flytningen til PostNord – det sker nu automatisk.  Hvad der dog er vigtigt at bemærke er, at PostNord skal have besked om din flytning 5 dage før, du ønsker, at få eftersendt din post, da der går 4 dage før det træder i kraft. Hvis du melder din flytning til folkeregisteret i god tid, slipper du derfor for at skulle melde flytningen til PostNord også og sikre at posten bliver eftersendt straks du er flyttet.

Husk at sætte navn på postkassen på din nye adresse med det samme og fjerne dit navn på postkassen på din gamle adresse.

PostNord eftersender gratis brevpost, aviser, blade og magasiner til din nye adresse i 6 måneder. Perioden kan forlænges med yderligere 6 måneder. Hvis du ønsker det, skal du tage kontakt til PostNord. Pakker og adresseløse forsendelser (f.eks. reklamer og lokale ugeaviser) eftersendes ikke til din nye adresse. Pakker returneres i stedet til afsender.

3) Diverse

Når du har meldt din flytning til folkeregisteret gennem tilflytningskommunens hjemmeside eller Borger.dk, får nogle virksomheder og offentlige instanser automatisk besked om din adresseændring.

Sørg for at følgende er oplyst om din adresseændring:

 • Udbetaling Danmark – Boligstøtte

  Får du boligstøtte, har du pligt til at informere Udbetaling Danmark om, at du flytter.
  Ved flytning, skal du afmelde boligstøtten knyttet til den gamle adresse, som du ved fraflytning ikke længere er berettiget til, og i stedet søge om boligstøtte på den nye adresse.
  Udbetaling Danmark kan først behandle din ansøgning, når du har meldt din flytning til folkeregistret
  • Forsyningsselskaber (gas/el/vand/varme)

   Dit forsyningsselskaber skal også have besked om din flytning, og at de også har en frist for det.  Fristen varierer fra forsyningsselskab til forsyningsselskab. Tjek op på, hvad fristen er hos dit forsyningsselskab og husk at melde din flytning i tide. Glemmer du at melde flytningen i tide, kan du risikere at skulle betale for forbruget på din gamle adressen, efter du er flyttet. Du hæfter nemlig for forbruget på din gamle adresse, indtil forsyningsselskabet har registret at du er flyttet.For de fleste forsyningsselskaber gælder det, at du tidligst kan melde din flytning 2 måneder inden flytningen

 

 • Arbejdsgiver
 • Internet/teleselskab
 • Forsikringsselskab – ændrede forhold kan påvirke din police/præmie
 • Skoler/daginstitutioner
 • Læge/speciallæge/tandlæge/dyrlæge
 • Ejendommens kontor eller vicevært
 • Hunde-/katteregisteret
 • Redningskorps
 • Klubber og fritidsaktiviteter
 • Abonnementer på aviser/blade
 • Kontokort/medlemskort
 • Blodbanken
 • Tandlæge